Aviovarallisuusoikeus

Aviovarallisuusoikeus

Aviovarallisuusoikeus

 

Aviopuolisot vallitsevat eli määräävät avioliiton aikana omasta omaisuudestaan. Avioliiton päättyessä puolisoilla on pääsäännön mukaan oikeus toistensa omaisuuteen. Tätä oikeutta kutsutaan avio-oikeudeksi. Avioliiton päättyessä vähemmän omistavalla puolisolla on oikeus saada enemmän omistavalta puolisolta tasinkoa.

Avio-oikeudesta voidaan poiketa laatimalla avioehtosopimus. Myös testamentilla ja lahjakirjalla voidaan määrätä lahjan saajan puolison avio-oikeudesta lahjoitettuun omaisuuteen.

Avioliiton päättyessä toimitettavaa jakoa kutsutaan ositukseksi. Mikäli puolisoilla ei ole avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, toimitetaan osituksen sijaan omaisuuden erottelu.

Avopuolisoiden välisistä varallisuussuhteista on määräyksiä laissa ja niitä sovelletaan, mikäli puolisot ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Myös avoliiton päättyessä voidaan toimittaa omaisuuden erottelu.

Mikäli eroava pari ei pääse sopimukseen osituksesta tai omaisuuden erottelusta, voidaan sen toimittamiseksi hakea pesänjakajan määräämistä käräjäoikeudelta.

 

< Takaisin perhevarallisuusoikeus sivulle