Perinnönjako

Perinnönjako

Perinnönjako

 

Kuolinpesän osakkaat voivat suorittaa perinnönjaon sopimallaan tavalla eli sopimusjakona. Perinnönjaosta on tällöin laadittava jakokirja. Jakokirjan allekirjoittavat kuolinpesän osakkaat kahden esteettömän henkilön todistaessa allekirjoitukset oikeaksi.

Joskus sopimukseen pääsy perinnönjaon sisällöstä perillisten kesken voi osoittautua mahdottomaksi. Perinnönjako voidaan tällöin suorittaa toimitusjakona. Ratkaisuvalta perinnönjaossa on tällöin oikeuden määräämällä pesänjakajalla, joka laatii perinnönjakokirjan. Mikäli joku tai jotkut kuolinpesän osakkaista ovat tyytymättömiä pesänjakajan suorittamaan perinnönjakoon, voivat he moitekanteella saattaa asian tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Sopimusjako on käytännössä aina nopein ja edullisin tapa suorittaa perinnönjako.

 

< Takaisin perhevarallisuusoikeus sivulle