Perunkirjoitus

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus

 

Perunkirjoitustilaisuus on järjestettävä 3 kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoitustilaisuudessa tehdyn selvityksen perusteella laaditaan perukirja. Perukirja on asiakirja, jossa selvitetään kuolinpesän tila, eli luetteloidaan vainajan omaisuus ja velat.

Perunkirjoitustilaisuuden järjestämisestä on vastuussa se, joka tuntee parhaiten vainajan varallisuustilanteen, yleensä puoliso tai lapsi.

Perukirjan laatiminen edellyttää asiakirjojen hankkimista esimerkiksi vainajan ja lesken omaisuudesta ja veloista. Samoin perunkirjoitusta varten on selvitettävä seurakuntien kirkonkirjoista ja muista väestötietoja ylläpitävistä rekistereistä perillispiirin laajuus.

Perukirja on luonteeltaan perintöveroa koskeva veroilmoitus ja perintöverotus toimitetaan lähtökohtaisesti perukirjaan merkittyjen tietojen perusteella.

 

< Takaisin perhevarallisuusoikeus sivulle